Kısa Kısa

Araştırmalar, kış aylarında doğanların diğer mevsimlerde doğanlara göre, kadınların da erkelere göre sabahları daha üretken olduklarını göstermiştir.