Küçük de Olsa Operasyon

Bademcik ameliyatı yada küçük bir kistin alınması… Ne kadar basit de olsa her cerrahi operasyon sizin yada çocuğunuzun bedenine uygulanan bir müdahele. Profesyonel de olsa yabancılar tarafından bedene dokunulması, var olan bir şeyin alınması veya düzeltilmesini amaçlayan ameliyatların sonrasında çoğunlukla davranış değişiklikleri gözlenebilir “bambaşka biri veya bir çocuk oldu…” türünde cümleleri sıklıkla duyarız. Narkozun kişiler üzerindeki etkilerinden bahsediliyor ama aslında bilinçsiz olarak geçen bu sürenin (özellikle genel anestezi yapılan ameliyatlarda) bir çok birey ve özellikle de çocuklar için ne derece endişe verici olduğu ile ilgili pek de düşünmüyoruz.

Bedenle ilişkimizi iki yönlü olarak düşünecek olursak hem ruhsallığın beden üzerinde ki etkileri hem de müdahele sonrası değişen bedenin ruhsallık üzerinde ki etkilerini anlamlandırma çabası yersiz değildir.

Başka bir vücuttur artık sahip olduğumuz ve yeniden tanımlama gereği duyabiliriz. Özellikle büyük ameliyatların sonrasında hem hasta hem de yakın çevresi için elbette ki ölüm, yaşam gibi varoluşsal konular gündeme gelir (hatta ikinci bir yaşam diye adlandıranlar olur.) ama bu ikinci yaşama eşlik eden beden önceki ile bazen fiziksel anlamda çoğunlukla da sembolik anlam bakımından değişiklik göstermiştir. Bedene yapılan yatırımın türü de süphesiz değişiklik göstermeye yatkındır.

Ameliyat sonrası kalan yara izleri de bir çok seyi çağrıştırabilir bazı hastalar dokunamaz hatta aynada dahi bakamazken kimileri içinse özel, adeta erotize edilen bir bölge olur. Ameliyatlar parcalama, parcalanma fantezilerini akla getirir ve bu yanıyla gerçek ile düşsel olanın kesişme ihtimaline gönderme yapar. Kimi zaman kaybı hatırlatır çünkü öncesinde var olan bir şey artık orada yoktur. Plastik cerrahide bir ideal için gerçekleşmiş olan ameliyatlarda da kişi bir karar almıştır ve artık eskisinden farklı bir görüntüye sahiptir; vücut imgesinin değişikliği benlikde de değişimlere neden olabilir. Burada hem fiziksel hemde ruhsal anlamda yeniden yapılandırma söz konusudur.

Nedeni medikal de olsa estetik de olsa operasyonun ne uğurda yapıldığı da önem taşır. Hayatta kalabilmek, daha rahat nefes alabilmek, ya da daha güzel gözükmek aslında bilinçli nedenler gibi gözükse de gizil manada kişiler için taşıdığı anlamlar ve bu yanıyla yaşadıkları operasyona yükledikleri değerler bu kadar basit olmayabilir. Bu nedenle sürecin öncesinde ve sonrasında, olası duygu ve düşüncelerin ifade edilebileceği bir alan açmak çocuk, yetişkin her yaşta birey için önem taşır.

Gizem Erkay Sala
Uzman Klinik Psikolog

Kısa Kısa

Doğumdan itibaren anne ve baba ile geçirilen kaliteli zaman ve paylaşımın her yaştaki çocuğun zeka gelişimi için iyi bir okuldan, klasik müzikten, ve matematikten daha önemli olduğu görülmektedir.