Doğum Öncesi Dönem: Babalığa Hazırlanırken

Doğum öncesi dönemde, anne ile bebek arasındaki mesafenin olmadığı bir ilişkide çoğu zaman baba adayı kendisine bir yer bulmakta zorlanabilir. Anne bedeninin içinde büyüttüğü bebeğini hareketleriyle, ağırlığıyla, kimi zaman baskısıyla birebir hisseder. Bu süreci bebeğiyle birlikte hem ruhsal, hem de fiziksel olarak değişerek, dönüşerek geçirir. Ancak, baba adayı için gözünün önündeki bu değişime uyum sağlamak çok kolay olmayabilir. Eğer ruhsal olarak uyum sağlamakta zorlanıyorsa eşindeki değişimleri anlamasını ve destek vermesini de olumsuz olarak etkileyebilir. Bu durum doğum sonrası baba-bebek ilişkisini de etkileyebilir.

Aile içinde birçok kişinin önceliği, ilgisi anneye, dolayısıyla bebeğe yönelmiştir. Bu da baba adayında ihmal edildiğine, yeterince önemsenmediğine dair bir kırıklık yaratabilir. Doğum sonrasında da annenin bebeği gereğinden fazla sahiplendiği, evde fazla sayıda anne-bebek ikilisine yardımcının var olduğu durumlarda baba ile bebek arasındaki ilişkinin oluşması beklenenden uzun sürebilir, babanın bebekle rekabet yaşamasına neden olabilir. Oysa anne adayı gibi baba adayı da kendi içinde bebeğin gelişine içsel bir hazırlık yapar. Nasıl ki bir kadın anne olmaya hazırlanır, bir erkek de baba olmaya hazırlanır. Bu süreçte kimi baba adayının hamile olan eşi gibi kilo aldığının görülmesi çok da ender değildir.

abalar da doğacak bebekleriyle ilgili hayalleri ve kaygıları barındırır. Ancak çoğu zaman bunları içinde yaşayıp, paylaşacak ortam bulamaz. Babanın doğacak bebeğin nasıl bir bebek olacağıyla ilgili hayallerinin yanında onun geleceğiyle ilgili plan yapmayla, korunaklı bir ortam hazırlamayla ilgili düşünceleri de zihninde barındırır. Baba ile bebek arasındaki ilişki başlangıçta annenin yardımıyla olur. Bebeğin anne karnında olduğu dönemde doğacak bebekle ilgilenen, ona konuşan, ilişki kuran, bebeği zihninde taşıyan babaların bebekle ilişki de kendine daha güvenli oldukları, bebeğin bakımına daha rahat sorumluluk alabildikleri görülmektedir. Bebekler de anne karnında babalarının seslerine başka kişilerden daha farklı tepki verdiği ve doğum sonrasında da anneden sonra babalarını daha çabuk tanıma eğiliminde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, sanki başlangıçta anne-bebek ikilisi gibi görünse de baba hep orada vardır. Başlangıçta bebek, annenin zihnindeki babayla iliişkiye girerken, daha sonraki süreçte babağın emeğiyle ilişkileri anlam kazanacaktır.

Şebnem Orhan
Uzman Klinik Psikolog

Kısa Kısa

Doğumdan itibaren anne ve baba ile geçirilen kaliteli zaman ve paylaşımın her yaştaki çocuğun zeka gelişimi için iyi bir okuldan, klasik müzikten, ve matematikten daha önemli olduğu görülmektedir.