Nasıl Bir İlkokul?

Anne-baba çocuğunun gelişimi sürecinde farklı sorumlulukları hisseder ve birçoğunu yerine getirme çabası içindedir. Bebeklik döneminde temel ihtiyaçlarını karşılayan, koruma ve bakma sorumluluğunu taşıyan anne-baba, çocuğunun yaşı büyüdükçe başkalarıyla birlikte taşıyacağı, hatta emanet edeceği sorumluklar yer alır. Eğitim bunlardan biridir, birçok anne-baba için bu çok temel bir sorumluluktur.

Ortalama bir anne-baba çocuklarının iyi bir eğitim alması, birey olarak kendini donatabilmesi, hayatını geçindirecek iş sahibi olmasıyla ilgili hayalleri vardır.  Dolayısıyla, doğru seçimi yaptıklarından emin olmak isterler. Ancak bunu anlamak için zaman gerekebilir. Okulların ilk yılı genelde çocuk ve ailesinin kurumla tanışması için bir fırsat verir. Okul, öğrenci ve ailenin yeterince uyum sağlayamadığı durumlarda farklı bir kurum arayışına gerekebilir. Bu durumda çocuğu hem okuldan, hem de öğretmen ve arkadaşlarından ayrılığa hazırlamak ve vedalaşması için bir fırsat vermek gerekebilir. Anne-babanın da bu gibi bir değişimin olabileceğini daha başlangıçtan itibaren düşünebilmesi de duruma yardımcı olacaktır. Her seçim en iyi seçim olamayabilir, ancak son seçim de değildir.

Okulda ne öğretileceği, müfredatın ne olacağı devlet kurumları tarafından belirlenmiştir. Ancak okulu farklı yapan bu bilginin nasıl çocuğa aktarıldığıdır. Bilginin aktarımı çocuğun bireysel özellikleri göz önüne alınarak yapıldığında çocuğun öğrenme sürecini kolaylaştırır. Çocuğun kendisini yapabildiğini görmesi, okula olan yatırımın artmasına katkıda bulunur. Yeterince uygun fırsatları olan okullarda öğrenci sadece okula ders yapmak ve eğitim için gitmek, farklı ilgi alanlarını da destekleyeceği fırsatlar sunar.  

Çocuğun bireysel özelliklerini göz önünde bulunduran bir okul, sınıf düzeninde ve öğretmen seçiminde de çocuğa uygun bir ortam sağlayabilir. Kurallara uyum sorunu yaşayan, kendini kontrol etmekte zorlanan bir çocuk için sevecen ancak kuralları net olan, güçlü bir öğretmen yerine olabilir. Oldukça uyumlu, duygusal bir çocuk için uygun olan ise kendisini anlayan, dinleyen, annesel özellikleri ağır basan bir öğretmen daha uygun olabilir. Ancak çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılamada, arkadaş ilişkilerinde, ya da bireysel zorluklar yaşandığında öğretmen her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle okul rehberliğinin yeterince etkin bir şekilde çalışıyor olması, ebeveyni bilgilendirerek gerektiğinde yönendirmeleri yapabilecek beceride olması gerekir.

İlkokulun anaokula göre daha kalabalık ve büyük bir ortam olduğu, yetişkin gözetiminin azaldığı düşünüldüğünde fiziksel kazaların daha fazla sayıda olabileceği de akılda tutulmalıdır. Bu nedenle acil müdahale eğitimi almış hemşire ve doktorun okulda bulunuyor olması da önemlidir. Okul giriş-çıkışlarının güvenliğinin sağlanması, büyük sınıfların küçük sınıflardan farklı ortamlarda tenefüse çıkmalarının sağlanması kendi başına hareket eden ancak kendini de koruyabilmek için yeterince donanımı bulunmayan çocuklara okul güvenli bir ortam sunmuş olur.    

Sıklıkla anne-baba eğer güvendiği bir kuruma da çocuğunu gönderiyorsa, sorumluluklarını büyük çoğunluğunu getirdiği duygusuna kapılıp rahatlayabilir. Bu rahatlama çocuğun okulla ilgili gündeminden kısmen uzaklaşmasına, sorumluluğunu tamamen öğretmenlere bırakmasına neden olabilir. Bu kısmen yerinde bir yaklaşım olmakla birlikte çocuğun anne-babasının okuluyla ilgili olduğunu hissetmesinin ayrı bir değer vardır. Burada okulun da görevi ebeveynin işbirliğini desteklemesi, onu çocuğun okul gündeminden haberdar ederek, çeşitli etkinliklerle temasda bulunması yararlı olacaktır. İlkokul sadece çocuk için dedğil, çocuğu zaman anne-baba içinde çocuklarıyla ilişklerini değerlendirme, anlama ve geliştirme adına bir öğretim alanı oluşturabilir. Anne-babası gerektiği kadar eğitim ve öğrenme ruhsal olarak yatırım yapan bir çocuk, benzer bir şekilde okula daha fazla yatırım yapmaya istekli olabilir.     

Şebnem Orhan
Uzman Klinik Psikolog

Kısa Kısa

Özellikle bir yaşından önce uzun süre ekrana (tv, bilgisayar, Ipad, telefon vs.) bakan çocukların ileride epilepsi nöbet geçirme riski büyük ölçüde artmaktadır. Bunun sebebi televizyondaki sahnelerin ve geçişlerin gerçek hayata oranla çok daha hızlı olmasıdır. 1 ile 2 yaşına kadarki beyin gelişimi bunları sağlıklı bir şekilde algılamak için yetersiz kaldığı belirtilmektedir.