Çizgi Eğitim & Danışmanlık Merkezi çocuk, ergen ve ailelerine, yetişkinlere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bireysel çalışmalar dışında grup eğitimleri ile de önleyici yaklaşımlar geliştirerek aile içi iletişim ve bireyin sağlıklı gelişimine hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde danışmanlık, mesleki gelişimi destekleyen eğitimsel faaliyetlerde de bulunmaktadır.

Okullarda rehberlik servisleri ve öğretmenlere yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetiyle öğrencilerin okul içi uyum ve davranışları ile öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları desteklemektir. Ayrıca okul-veli işbirliğini geliştirmek ve ailelere okul aracılığıyla ulaşarak aile için iletişimi desteklemek amacıyla danışmanlık ve eğitim hizmeti de verilmektedir.

Hastane ve işyerlerine yönelik kurum içi eğitimler ve projelerle çalışanların verimliliğini arttırmak, yapılan hizmetlerin kalitesi ile ilgili kurumalara danışmanlık yapmaktadır.

Kısa Kısa

Matematiği sevmeyen ve zorlanan çocukların büyük bir çoğunluğunun çıkartma işleminde, daha da büyük bir çoğunluğunun kesirlerde takıldığı gözlenmektedir. Daha ilerleyen yaşlarda da bu alana yatırım yapmakta zorlandıkları düşünülmektedir. Bu zorlanmanın sebebinin eksik kalma, bölünme ve ayrılma gibi endişeleri de yansıtıyor olabilir.