Pelin Elitok Tavukçuoğlu

Uzman Klinik Psikolog

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı; "Psikoterapide Nesne İlişkilerinin Düzenlenmesi: Danışan ve Terapist Arasındaki İlişkisel Oyun Alanının İşlevi" başlıklı tezi ile 2016 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans eğitiminin bir parçası olarak hem İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde hem de özel danışmanlık merkezlerinde ağırlıklı olarak çocuk, ergen ve ailelerle psikoterapi çalışmaları yaptı. Klinik çalışmalarıyla eş zamanlı olarak 2015 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Süreçleri Laboratuvarı'nda "Psikodinamik Oyun Terapisi Süreci Etkililiğin Ölçümü" başlıklı projede araştırma asistanı olarak çalışmaya başladı; halen laboratuvar bünyesinde çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, Bebek Ruh Sağlığı Derneği üyesidir.

2016 yılından itibaren parçası olduğu Çizgi Eğitim & Danışmanlık'ta, psikanalitik yönelimli psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Kısa Kısa

Araştırmalar, öğrencilerin öğrenmek için en çok tercih ettiği “altını çizme” ve “tekrar tekrar okuma” yöntemleri çocuklarda ve lisans öğrencilerinde başarı şansını düşürdüğünü göstermektedir. Altını çizmek sonradan şematik bir şekilde özet çıkarmak için ilk basamak olarak kullanıldıgında verimli olduğu görülmektedir. 2. Kez okumak öğrenmek için önemli iken 2’den sonrasında verim düşmektedir. Sadece altını çizmek ve tekrar tekrar okumak muhakeme ve düşünmeyi desteklemediği gibi konular arasındaki bağlantıyı kurmayı da engellemektedir.