Cansu Yavuzoğlu

Uzman Klinik Psikolog

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünü yüksek onur derecesi ile tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde staj yaptı. Aynı zamanda Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği’nde gönüllü olarak çalıştı. Lisans eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı.

Yüksek Lisans eğitimi kapsamında hem İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde hem de özel danışmanlık merkezlerinde çocuk, ergen ve aileleri ile psikoterapi çalışmaları yaptı. Bir yandan İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Süreçleri Laboratuvarı’nda “Psikodinamik Oyun Terapisi Süreci Etkililiğin Ölçümü” başlıklı projede yürütücü araştırma asistanı olarak çalışmaya başladı; bu laboratuvarda süreçlerin takibi, çocuklara ve ergenlere bilişsel ve duygusal gelişim değerledirme uygulamaların yapılması ve raporlanmasında çalıştı. ‘Asperger Sendromu Tanılı Bir Çocuğun Mentalizasyon ve Duygu Regülasyonu Arasındaki Dinamik İlişkilerin Psikodinamik Psikoterapideki Vaka İncelemesi’ başlıklı tezi ile klinik psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı.

2017 yılından beri Çizgi Eğitim & Danışmanlık’da çocuk ve ergenler ile psikanalitik yönelimli psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Kısa Kısa

Renkli mekanlarda çalısmak, beyaz, gri vb. duvarlı çalışma ortamları ile karşılaştırıldığında üretkenliği büyük ölçüde arttırdığı görülmektedir.